Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2019/2020

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
2 07:00-08:40 FA-105#RAB Sejarah Umat Islam Masa Klasik B Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
3 07:00-08:40 FA-305 Historiografi Islam B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
4 07:00-08:40 FA-406#RAB Drama Sejarah A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
5 07:00-08:40 FA-412 Pengantar Ilmu Budaya B Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
6 07:00-09:30 FA-404 Teori dan Metodologi Sejarah C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
7 08:50-10:30 FA-104#SEL Bahasa Sumber A Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
8 08:50-10:30 FA-306 Bahasa Indonesia C Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
9 08:50-10:30 FA-403#RAB Historiografi B Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
10 08:50-10:30 FA-412#RAB Novel Sejarah B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
11 08:50-11:20 FA-107 Dasar-dasar Ilmu Sejarah B Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
12 10:40-12:20 FA-104#KAM Bahasa Sumber B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
13 10:40-12:20 FA-105 Pengantar Ilmu Budaya A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
14 10:40-12:20 FA-403#KAM Historiografi A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
15 10:40-12:20 FA-404#RAB Sejarah Umat Islam Masa Klasik C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
16 10:40-12:20 FA-412#RAB Kepenyuluhan Budaya Islam A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
17 10:40-13:10 FA-408 Sejarah Umat Islam Indonesia Masa Kesultanan C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
18 13:25-15:05 FA-305#KAM Drama Sejarah B Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
19 13:25-15:05 FA-308#RAB Sejarah Islam Periode Modern I A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
20 13:25-15:05 FA-406 Historiografi Islam A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
21 13:25-15:05 FA-407#RAB Sejarah Umat Islam Minoritas B Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
22 13:25-15:55 FA-412 Al-Qur'an dan Hadis B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
23 15:30-17:10 FA-107 Sejarah Kebudayaan Indonesia A PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
24 15:30-17:10 FA-403#RAB Film Sejarah A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
25 15:30-17:10 FA-404 Sejarah Pemikiran Islam II A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
26 15:30-17:10 FA-405 Historiografi Islam C Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
27 15:30-17:10 FA-406#JUM Kajian Sumber (Kolonial, Melayu, Jawa) A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
28 15:30-17:10 FA-408#RAB Kepenyuluhan Budaya Islam B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
29 17:20-19:00 FA-105 Bahasa Arab II A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
30 17:20-19:00 FA-106 Sejarah Kesenian Islam Indonesia A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
31 17:20-19:00 FA-304 Penelitian Arsip A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-105#KAM Sejarah Umat Islam Minoritas A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
2 07:00-08:40 FA-107 Pengantar Studi Islam B Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
3 07:00-08:40 FA-404#KAM Novel Sejarah C DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
4 07:00-08:40 FA-406 Logika C Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
5 07:00-08:40 FA-407 Sejarah Kebudayaan Indonesia C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
6 07:00-09:30 FA-106 Dasar-dasar Ilmu Sejarah A Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
7 07:00-09:30 FA-308 Teori dan Metodologi Sejarah A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
8 07:00-09:30 FA-403 Penelitian Arsip B Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
9 08:50-10:10 FA-107#KAM Bahasa Sumber C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
10 08:50-10:30 FA-305 Pancasila B Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
11 08:50-10:30 FA-407 Logika A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
12 08:50-10:30 FA-408 Filsafat Ilmu B Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
13 08:50-10:40 FA-405#KAM Drama Sejarah C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
14 08:50-11:20 FA-105 Dasar-dasar Ilmu Sejarah C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
15 10:40-12:20 FA-404#KAM Sejarah Islam Periode Modern II A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
16 10:40-12:20 FA-406#KAM Historiografi C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
17 10:40-12:20 FA-407 Logika B Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
18 10:40-12:20 FA-412 Pengantar Ilmu Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
19 13:25-15:05 FA-305 Penulisan Karya Ilmiah A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
20 13:25-15:05 FA-404 Pengantar Ilmu Budaya A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
21 13:25-15:05 FA-405#KAM Sejarah Umat Islam Minoritas C Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
22 13:25-15:05 FA-412 Filsafat Ilmu A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
23 13:25-15:55 FA-409 Bibliografi sejarah C Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
24 15:30-17:10 FA-404 Ilmu Politik A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
25 15:30-17:10 FA-406 Filsafat Islam A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
26 15:30-17:10 FA-407#JUM Novel Sejarah A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
27 15:30-17:10 FA-412 Sejarah dan Teori Sosial A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
28 17:20-19:00 FA-104 Sejarah Islam Minoritas A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
29 17:20-19:00 FA-105 Bahasa Arab III A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
30 17:20-19:00 FA-304 Logika A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
31 17:20-20:40 FA-307 Kuliah Kerja Nyata A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
32 17:20-20:40 FA-308 Kuliah Kerja Nyata A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104#JUM Sejarah Umat Islam Masa Klasik A PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
2 07:00-08:40 FA-105 Bahasa Arab I A Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
3 07:00-08:40 FA-408 Penulisan Karya Ilmiah B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
4 07:00-09:30 FA-403 Penelitian Arsip C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
5 07:00-09:30 FA-404 Sejarah Umat Islam Indonesia Masa Kesultanan B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
6 10:40-12:20 FA-104 Sejarah Agama-agama A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
7 10:40-12:20 FA-105 Pancasila C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
8 10:40-12:20 FA-407 Filsafat Ilmu C Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
9 10:40-12:20 FA-409 Fikih dan Usul Fikih B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
10 13:25-15:05 FA-105 Pancasila A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
11 13:25-15:05 FA-107 Sejarah Agama-agama B Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
12 13:25-15:05 FA-404#KAM Kepenyuluhan Budaya Islam C Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
13 13:25-15:05 FA-407 Filsafat Ilmu A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
14 13:25-15:05 FA-409 Fikih dan Usul Fikih C Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
15 13:25-15:05 FA-412#JUM Seminar Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
16 13:25-15:55 FA-306 Teori dan Metodologi Sejarah B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
17 15:30-17:10 FA-406#JUM Film Sejarah C Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
18 15:30-17:10 FA-409 Fikih dan Usul Fikih A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
19 15:30-18:00 FA-305 Bibliografi sejarah A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
20 17:20-19:00 FA-104 Kewarganegaraan A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
21 17:20-19:50 FA-105 Arkeologi A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-105 Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
2 07:00-08:40 FA-308 Filsafat Umum A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
3 07:00-08:40 FA-408 Filologi A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
4 07:00-08:40 FA-409 Tauhid C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
5 08:50-10:30 FA-104 Sejarah Agama-agama C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
6 08:50-10:30 FA-306 Filologi B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
7 08:50-10:30 FA-409 Tauhid B Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
8 08:50-10:30 FA-412 Sejarah Pergerakan Nasional A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
9 10:40-12:20 FA-104 Sejarah Agama-agama A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
10 10:40-12:20 FA-107 Pengantar Studi Islam C Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
11 10:40-12:20 FA-306 Bahasa Indonesia B Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
12 13:25-15:05 FA-105 Sejarah Kebudayaan Indonesia B Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
13 13:25-15:55 FA-403 Sejarah Umat Islam Indonesia Masa Kesultanan A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
14 15:30-17:10 FA-406#JUM Film Sejarah B Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
15 17:20-19:00 FA-104 Historiografi Islam A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
16 17:20-19:00 FA-105 Sejarah Pemikiran Islam I A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
17 17:20-19:50 FA-305 Al-Qur'An/Al-Hadits A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-305 Pengantar Ilmu Budaya C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
2 07:00-08:40 FA-405 Penulisan Karya Ilmiah C Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
3 07:00-09:30 FA-406 Al-Qur'an dan Hadis A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
4 07:00-09:30 FA-407 Penelitian Arsip A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
5 10:40-12:20 FA-104 Historiografi A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
6 10:50-12:30 FA-105 Bahasa Indonesia A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
7 13:25-15:05 FA-305 Bahasa Indonesia A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
8 13:25-15:55 FA-406 Al-Qur'an dan Hadis C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
9 13:25-15:55 FA-407 Bibliografi sejarah B Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
10 15:30-17:10 FA-106 Filologi C Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
11 15:30-17:10 FA-305 Tauhid A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
12 17:20-22:20 FA-308 Skripsi A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
13 17:20-22:20 FA-403 Skripsi B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
14 17:20-22:20 FA-404 Skripsi C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Bibliografi Sejarah Islam A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
2 07:00-12:00 FA-308 Skripsi A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
3 07:00-12:00 FA-403 Skripsi B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
4 07:00-12:00 FA-404 Skripsi C PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
5 07:00-12:00 FA-405 Skripsi D Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
6 07:00-12:00 FA-406 Skripsi E Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
7 07:00-12:00 FA-407 Skripsi F Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
8 07:00-12:00 FA-408 Skripsi G Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
9 07:00-12:00 FA-409 Skripsi H Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
10 07:00-12:00 FA-410 Skripsi I Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
11 07:00-12:00 FA-412 Skripsi J Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
12 10:40-12:20 FA-104 Sejarah Lisan A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
13 12:30-17:30 FA-105 Skripsi K Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
14 12:30-17:30 FA-106 Skripsi L Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
15 12:30-17:30 FA-107 Skripsi M Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
16 12:30-17:30 FA-304 Skripsi N Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
17 12:30-17:30 FA-305 Skripsi O Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
18 12:30-17:30 FA-306 Skripsi P Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
19 12:30-17:30 FA-307 Skripsi Q Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
20 12:30-17:30 FA-308 Skripsi R Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
21 12:30-17:30 FA-403 Skripsi T Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
22 13:25-15:05 FA-104 Filsafat Sejarah A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
23 15:30-17:10 FA-104 Kajian Naskah Arab A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
24 17:40-22:40 FA-104 Skripsi S DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)