Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2019/2020

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-107#RAB Sejarah Umat Islam Masa Klasik C PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
2 07:00-08:40 FA-305#RAB Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
3 07:00-08:40 FA-403#RAB Penelitian Sejarah B Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
4 07:00-08:40 FA-412 Historiografi Islam A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
5 08:50-10:30 FA-104 Filsafat Ilmu A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
6 08:50-10:30 FA-306#RAB Paradigma Ilmu Sosial dan Budaya B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
7 08:50-10:30 FA-404 Sejarah Dunia II A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
8 08:50-10:30 FA-405#KAM Tradisi Lisan B Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
9 08:50-11:20 FA-105 Filsafat Sejarah A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
10 08:50-11:20 FA-305 Sejarah Islam Indonesia Masa Kesultanan F Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
11 10:40-12:20 FA-405#RAB Tradisi Lisan A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
12 10:40-12:20 FA-406 Literasi Informasi B Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
13 10:40-12:20 FA-408#JUM Penelitian Sejarah C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
14 13:25-15:05 FA-105 Kewarganegaraan A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
15 13:25-15:05 FA-107#RAB Bahasa Inggris C Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
16 13:25-15:05 FA-306#RAB Paradigma Ilmu Sosial dan Budaya A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
17 13:25-15:05 FA-405#RAB Bahasa Arab B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
18 13:25-15:05 FA-406#RAB Arkeologi B Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
19 13:25-15:05 FA-408#KAM Seminar Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
20 13:25-15:05 FA-412 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
21 15:30-17:10 FA-105 Kewarganegaraan B Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
22 15:30-17:10 FA-106#KAM Bahasa Arab A Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
23 15:30-17:10 FA-107#KAM Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
24 15:30-17:10 FA-308#KAM Seminar Sejarah B Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
25 15:30-17:10 FA-404#RAB Biografi C DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
26 15:30-17:10 FA-405#RAB Bahasa Arab C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.#199105052019031025
(19730108 199803 1 010)
27 15:30-17:10 FA-406#RAB Paradigma Ilmu Sosial dan Budaya C Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
28 15:30-17:10 FA-407#RAB Arkeologi A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
29 17:20-19:00 FA-105 Bahasa Arab II A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
30 17:20-20:40 FA-106 Kuliah Kerja Nyata A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
31 17:20-20:40 FA-107 Kuliah Kerja Nyata A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-107 Filsafat Ilmu C Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
2 07:00-08:40 FA-405#KAM Bahasa Inggris A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
3 07:00-08:40 FA-406#KAM Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan B Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
4 07:00-08:40 FA-407 Penelitian Arsip B Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
5 08:50-10:30 FA-105#KAM Sejarah Umat Islam Masa Klasik A Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
6 08:50-10:30 FA-405#KAM Bahasa Inggris B Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
7 08:50-10:30 FA-406 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
8 08:50-10:30 FA-407 Penelitian Arsip A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
9 08:50-10:30 FA-412#RAB Kajian Sumber (Kolonial, Melayu, Jawa) A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
10 08:50-11:20 FA-106 Filsafat Sejarah B Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
11 10:40-12:20 FA-105#KAM Sejarah Umat Islam Masa Klasik B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
12 10:40-12:20 FA-306#KAM Penelitian Sejarah A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
13 10:40-12:20 FA-405#KAM Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan C Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
14 10:40-12:20 FA-406 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial B Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
15 10:40-12:20 FA-407 Penelitian Arsip C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
16 10:40-12:20 FA-412#KAM Metode Penelitian Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
17 13:25-15:05 FA-105#RAB Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
18 13:25-15:05 FA-306 Literasi Informasi A Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
19 13:25-15:05 FA-308 Bahasa Inggris II A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
20 13:25-15:05 FA-407#JUM Tradisi Lisan C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
21 13:25-15:55 FA-406 Filsafat Sejarah E DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
22 15:30-17:10 FA-105#KAM Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan A PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
23 15:30-18:00 FA-107 Sejarah Islam Indonesia Masa Kesultanan C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
24 17:20-22:20 FA-105 Skripsi A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
25 17:20-22:20 FA-106 Skripsi A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 08:50-10:30 FA-405 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
2 08:50-10:30 FA-407 Historiografi A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
3 10:40-12:20 FA-403#JUM Biografi B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
4 10:40-12:20 FA-405 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
5 10:40-12:20 FA-407 Akhlak dan Tasawuf B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
6 13:25-15:05 FA-406 Akhlak dan Tasawuf A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
7 13:25-15:55 FA-107 Sejarah Islam Indonesia Masa Kesultanan D Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
8 15:30-17:10 FA-412 Pengantar Ilmu Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-306 Filsafat Kebudayaan C Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
2 07:00-08:40 FA-412 Sejarah Dunia I A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
3 07:00-09:30 FA-407 Filsafat Sejarah F DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
4 08:50-10:30 FA-306 Kewarganegaraan C Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
5 08:50-10:30 FA-412 Kajian Naskah Arab A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
6 08:50-11:20 FA-106 Filsafat Sejarah C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
7 08:50-11:20 FA-305 Sejarah Islam Indonesia Masa Kesultanan E Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
8 10:40-12:20 FA-307 Literasi Informasi C Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
9 13:25-15:55 FA-405 Sejarah Islam Indonesia Masa Kesultanan B Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-09:30 FA-407 Sejarah Islam Indonesia Masa Kesultanan A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
2 08:50-10:30 FA-105 Filsafat Ilmu B Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
3 13:25-15:05 FA-304 Akhlak dan Tasawuf C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
4 13:25-15:05 FA-408 Filsafat Kebudayaan A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
5 13:25-15:55 FA-405 Filsafat Sejarah D DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
6 15:30-17:10 FA-306#JUM Biografi A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
7 15:30-17:10 FA-308 Bibliografi Sejarah Islam A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
8 15:30-17:10 FA-407#JUM Arkeologi C Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
9 15:30-17:10 FA-408 Filsafat Kebudayaan B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)