Jadwal Ujian SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2022/2023

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 24 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-304) Bahasa Indonesia A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Bahasa Indonesia B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-307) Bahasa Indonesia C Dr. Muhammad Wildan, M.A.#199202082022032001
(19710403 199603 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-308) Bahasa Indonesia A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Logika A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Agama-Agama A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-305) Sejarah Agama-Agama B Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-306) Sejarah Agama-agama A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-307) Sejarah Agama-Agama C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-304) Museologi A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Museologi B Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-307) Museologi C Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-304) Pancasila A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Pancasila B Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-307) Pancasila C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
16. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Pemikiran Islam A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
17. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-305) Sejarah Pemikiran Islam A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
18. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-306) Sejarah Pemikiran Islam B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum#198902090000001101
(19630306 198903 1 010)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-307) Sejarah Pemikiran Islam C Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)

Selasa, 25 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-305) Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-306) Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-307) Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-304) Bibliografi Sejarah C Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Bibliografi Sejarah A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-307) Bibliografi Sejarah A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-308) Bibliografi Sejarah B Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
9. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-308) Pengantar Studi Islam A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-304) Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Pengantar Studi Islam B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-307) Pengantar Studi Islam C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-305) Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia B Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-306) Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
16. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-304) Penelitian Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
17. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-305) Penelitian Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
18. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-306) Penelitian Sejarah C Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-307) Penelitian Sejarah B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)

Rabu, 26 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-304) Pengantar Ilmu Budaya A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-306) Pengantar Ilmu Budaya A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Pengantar Ilmu Budaya B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-307) Pengantar Ilmu Budaya C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-304) ushul Fiqh/Fiqh A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-305) ushul Fiqh/Fiqh B Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-306) ushul Fiqh/Fiqh C Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
8. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-304) Filsafat Kebudayaan A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
9. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Filsafat Kebudayaan B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
10. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-307) Filsafat Kebudayaan C Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-308) Filsafat Kebudayaan A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-412) Filologi Jawa dan Melayu A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-304) Peradaban Islam A Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Peradaban Islam B Prof. Dr. H. Machasin, M.A.#199405080000001101
(19561013 198103 1 003)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-307) Peradaban Islam C Prof. Dr. H. Machasin, M.A.#198902090000001101
(19561013 198103 1 003)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-308) Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
17. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-305)
Ruang Kuliah (FA-304)
Sejarah Umat Islam Masa Modern A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
18. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-307)
Ruang Kuliah (FA-306)
Sejarah Umat Islam Masa Modern B Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
19. 14:15 s.d 15:30 Ruang Kuliah (FA-308) Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)

Kamis, 27 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-304) Penelitian Arsip A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Penelitian Arsip B Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-307) Penelitian Arsip C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-308) Penelitian Arsip A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-304) Ulumul hadis A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Ulumul hadis B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-307) Ulumul hadis C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
8. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-412) Filsafat Sejarah A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
9. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-304) Bahasa Sumber A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-305) Bahasa Sumber B Ilmiawati Safitri, SS., M.A.
(19921024 000000 2 301)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-306) Bahasa Sumber C Ilmiawati Safitri, SS., M.A.
(19921024 000000 2 301)
12. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-304) Penulisan Karya Ilmiah A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Penulisan Karya Ilmiah B Dr. Muhammad Wildan, M.A.#199202082022032001
(19710403 199603 1 001)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-307) Penulisan Karya Ilmiah C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-308) Penulisan Karya Ilmiah A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
16. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Dunia A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
17. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-305) Sejarah Dunia B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
18. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-306) Sejarah Dunia C Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-412) Sejarah Umat Islam Minoritas A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)

Jumat, 28 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-304) Ulumul Qur'an A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Ulumul Qur'an B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.#199405080000001101
(19730108 199803 1 010)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-307) Ulumul Qur'an C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.#199405080000001101
(19730108 199803 1 010)
4. 08:39 s.d 08:00 Ruang Kuliah (FA-308)
Ruang Kuliah (FA-307)
Tauhid C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
5. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan A Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
6. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-305) Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan B PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
7. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-306) Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan C PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM#198902090000001101
(19550501 199812 1 002)
8. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-304) Tauhid A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
9. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Tauhid B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)

Senin, 31 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-304) Dasar-Dasar Ilmu Sejarah A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
2. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Dasar-Dasar Ilmu Sejarah B Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
3. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-307) Dasar-Dasar Ilmu Sejarah C DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
4. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-308) Dasar-dasar Ilmu Sejarah A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
5. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-304) Sejarah Kebudayaan Indonesia A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
6. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Sejarah Kebudayaan Indonesia B Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
7. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-307) Sejarah Kebudayaan Indonesia C Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
8. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-308) Sejarah Kebudayaan Indonesia A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)